Služby

Film Production

Výrobný proces

PROJECT MANAGEMENT
PROJECT MANAGEMENT

Vypracujeme projektovú dokumentáciu a všetky podklady od technických pokynov, cez rozpočet až po realizačný plán.

DIRECTIONS
DIRECTIONS

Technicky, obsahovo aj umelecky dohliadneme na celkovú realizáciu od prípravy až po prezentáciu diela.

POST & PRODUCTIONS
POST & PRODUCTIONS

Zabezpečíme kompletný priebeh tvorby audiovizuálneho materiálu a dodatočne ho spracujeme na finálne dielo.

TECHNICAL SUPPORT
TECHNICAL SUPPORT

Disponujeme dostatočným technickým vybavením a v prípade nutnosti máme ďalšiu techniku k dispozícií.

Creative Direction

Umelecké spracovanie

Content Production

Účelové zameranie

TELEVISION
TELEVISION

Spravodajstvo a publicistika, televízne relácie, živé prenosy, hry a súťaže, upútavky, reklamné spoty

BRAND & PRODUCTS
BRAND & PRODUCTS

Prezentačný materiál, výrobný proces, technické návody, recenzie, streamovanie, produkty a služby, podujatia

COMMERCIAL ADS
COMMERCIAL ADS

Komerčné reklamné spoty, sociálne siete, natívny obsahový materiál, lifestylové firemné podklady, upútavky

MUSIC VIDEOS
MUSIC VIDEOS

Hudobné videoklipy, živé koncerty, festivaly, divadelné predstavenia, umelecké podujatia, pozvánky